COMPLIMENT OF THE SEASON πŸŽ‰πŸ’ž

MUSIC | VIDEO | GIST | COMEDY | NEWS | Gossip

πŸ”1️⃣HOT VIDEOπŸ”₯

DOWNLOAD EP: Tictalk Eccentric – The Art I Found In Suicide EP


Lawrence Elisha Popularly Known As Tictalk Eccentric Drops His Most Anticipated EP Title "The Art I Found In Suicide"

The body of work is a well crafted story that tells a sad journey in the most creative and clever way. You are meant to hear the whole project the way it was sequence if not, you'll miss out of the story behind it.

This level of artistry is rarely seen from this side of the world and it's a project I highly recommend. Also, it's a true life storyDownload & Listen Below;

..........................................................................................................................................................................................................................................

1. The Dead Speaks Feat Ella

DOWNLOAD NOW..........................................................................................................................................................................................................................................
2. Wanted

DOWNLOAD NOW


..........................................................................................................................................................................................................................................

 3. The Rape Feat Praise

DOWNLOAD NOW


..........................................................................................................................................................................................................................................

4. The Conversation With Bestie

DOWNLOAD NOW


..........................................................................................................................................................................................................................................

 5. In Church ft Warsheep

DOWNLOAD NOW


..........................................................................................................................................................................................................................................

6. Bestie s My Point Of View Feat Joandy

DOWNLOAD NOW


..........................................................................................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

Trending On 321lambas. [INSTAGRAM]