COMPLIMENT OF THE SEASON πŸŽ‰πŸ’ž

MUSIC | VIDEO | GIST | COMEDY | NEWS | Gossip

πŸ”1️⃣HOT VIDEOπŸ”₯

Gospel Music || DOWNLOAD GudVybz – My God

 


Artist: GudVybz
Song Title: My God

“My God” is a song that emphasizes the supremacy of God’s power over every other god. It speaks of God’s faithfulness to such as put their trust in Him and encourages listeners to embrace that only Rock that never puts to shame.

Listen & Download

00:00
03:57

Download Music

LYRICS
Intro
See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!

See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!

Chorus
See my God, so powerful
(feel am, check am, powerful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

See my God, so Wonderful
(feel am, check am, wonderful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

He gimme joy (My God)
And victory (My God)
He gimme plenty plenty plenty testimony (My God)

They ask me how I do it (My God)
Wanna know how I made it (omo na God)
Never by hustle and hustle but grace as I trust in my God (My God)

Verse 1
No other god get power
(no other Got get power)

Na only God be super power
(na only God be super power)

And as I dey call am, He gimme answer
(and as I dey call am, He gimme answer)

All dem bad man people, won jappa
(dem bad man people, won jappa)

Listen up,
this is not another superstory, no

See me see me now,
One man more than a batallion,
(cos He gat me, He gat me, He gat me)

Chorus
See my God, so powerful
(feel am, check am, powerful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

See my God, so Wonderful
(feel am, check am, wonderful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

He gimme joy (My God)
And victory (My God)
He gimme plenty plenty plenty testimony (My God)

They ask me how I do it (My God)
Wanna know how I made it (omo na God)
Never by hustle and hustle but grace as I trust in my God (My God)

Verse 2
No other god like my Father,
(no other god like my Father)

See! He do me well o, He do me proper,
(He do me well o, He do me proper)

And so I call Him my Abba Abba
(and so I call Him my Abba Abba)

My strong tower to gara,
(My strong tower to gara)

Do you hear me now,
Do my rapapampam on your stereo

Turn it up now,
Shout it out loud, raise the banner, come sing along and say..

Chorus
See my God, so powerful
(feel am, check am, powerful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

See my God, so Wonderful
(feel am, check am, wonderful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

He gimme joy (My God)
And victory (My God)
He gimme plenty plenty plenty testimony (My God)

They ask me how I do it (My God)
Wanna know how I made it (omo na God)
Never by hustle and hustle but grace as I trust in my God (My God)

Bridge
I dey tell you no be my power, Oh no!
(See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!)

But my God dey for my side, Oh yeahh!
(See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!)

I dey tell you Oh come to the Father
(See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!)

He will always be by your side
(See am, feel am, check am, take am!
See am, feel am, check am, confirm!)

Chorus
See my God, so powerful
(feel am, check am, powerful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

See my God, so Wonderful
(feel am, check am, wonderful)

And every other god na efulefu
(Ahhh! efulefu)

He gimme joy (My God)
And victory (My God)
He gimme plenty plenty plenty testimony (My God)

They ask me how I do it (My God)
Wanna know how I made it (omo na God)
Never by hustle and hustle but grace as I trust in my God (My God)

No comments:

Post a Comment

Trending On 321lambas. [INSTAGRAM]