COMPLIMENT OF THE SEASON πŸŽ‰πŸ’ž

MUSIC | VIDEO | GIST | COMEDY | NEWS | Gossip

πŸ”1️⃣HOT VIDEOπŸ”₯

[Music + Lyrics] Chizar - Heart Desire (prod. Kulboi)

 


 [Music + Lyrics] Chizar - Heart Desire (prod. Kulboi)

Nigerian fast rising artist; 'CHIZAR', is back with a new vibe for his fans, titled 'HEART DESIRE'. 


TRENDING: πŸ”₯KELLYPAPER - AYE


New song, off the record, produced by kulboi, a soothing relief feeling, it will give you. Download and share.
DOWNLOAD / STREAM

CLICK HERE
DOWNLOAD MUSIC

CHIZAR - HEART DESIRELYRICS


 Do do re mi

Do do do oh my baby 

Don't don't don't let me go 

Hmm oh my baby

Do do do re mi

Don't don't don't let me go

Don't don't don't let me goI can't get  enough of you

You know is not just true 

I live my life for you 

Can't take you just for a fool  ooOh my baby my, my heart 

You are my heart desire

Seen the message I don reply am

Soul and spirit I don deny am

You draw my attention my admire 

Oh you are my heart desire 

Bcoz of you I joined the choir

Straight connection can't cut the wire

Omalicha my appetizer 

Oh you are my heart desire 

Omalicha my appetizer ah ah oooOh my baby my, my heart 

Oh you are my heart desire  ah ah ah ah ah

Mm oh my baby my, my heart 

Oh You are my hear desire ah ah ah ah ah ah   hmmOh You  dey mara 

You dey mara uah for my matter 

For my matter uah you dey para 

You dey para uah for my matter 

For my matterYou do me nice I know (nice I know)

You get the vibe I know (vibe I know)

My season dry and snow(dry and snow)

I got you to and fro

Your love dey overdose me

Your grace dey cover me oh

You only one I love 

That's why you only one I know 

SoI can't get  enough of you(enough of enough of you)

You know is not just true 

I live my life for you 

Can't take you just for a fool (just for a fool)Oh my baby my, my heart 

Oh you are my heart desire  ah ah ah ah ah ah 

Mm oh my baby my, my heart 

Oh You are my hear desire ah ah ah ah ah ah 

Hmm 


Oh you dey mara 

You dey mara uah for my matter 

For my matter uah you dey para 

You dey para uah for my matter 

For matter uahNice I know 

Vibe and tune 

Dry and snow 

Ooh ahh 


Ladies and gentlemen

No comments:

Post a Comment

Trending On 321lambas. [INSTAGRAM]